Miksi valo ja valokieli tiggeröivät?

Oli tultava kertomaan lisää valokielestä, sillä se tuntuu olevan joidenkin ihmisten egomielestä höpö höpöpuhetta. Se voi olla sinulle tämän hetkinen totuus, siitä tietoisuustasostasi, jonka läpi maailmaasi, elämäsi unta katselet.

Totuus asioista kuitenkin muuttuu kasvumme myötä ja sitä mukaan, kun nousemme tietoisuuden rappusia ylöspäin.

Miksi valo ja valokieli saattavat tiggeröidä?

Avaan kirjoituksellani sinulle lisää valokieltä omasta kokemus- ja havaintoperspektiivistä katsottuna. Samalla kerron valon laadusta ja ominaisuudesta, siitä, miten se osuu ja uppoaa tehokkaasti maaliin eli tiggeröi ihmistä.

Valokieli on siis valon ja rakkauden kieltä, jonka sydän lukee vaivatta. Valokieli on sydämestä sydämeen tapahtuvaa viestintää.

Valokieltä voi puhua tai laulaa. Yhtä hyvin sitä voi tanssia tai maalata, jolloin valokoodeja, symboleita piirtyy taulupohjalle.

Olet varmasti nähnyt valokielivideoita, joissa joku huitoo käsillä, piirtäen ilmaan valon symboleita.

Minusta tuntuu välillä siltä, että osa ihmisistä tuntuu virheellisesti ajattelevan niin, omilla kasvoilla tehty valokielivideo on tehokkaampi ja voimakkaampi kuin sellainen video taikka äänite, jossa ihminen eli tekijä ei kuvassa mukana.

Onko tämä totta?

Varmasti jollekulle. Etenkin egomielelle se on hyvinkin totta.

Oikeasti, sillä ei ole väliä esiintyykö valokieltä puhuva videolla omilla kasvoillaan vai ei. Huitooko hän vai ei. Ei sillä ole väliä. Vain egomieli tekee eroa näiden välille.

Tekipä valokieltä esiintyen omalla naamallaan tai sitten vain nauhoitetun äänitteen muodossa, ovat ne yhtä arvokkaita ja tehokkaita. Toinen ei ole toista parempi taikka huonompi.

Egomieli pisteyttää, laittaen ihmiset ja heidän suorituksensa paremmuusjärjestykseen, lokeroiden ne omiin poteroihinsa.

Meidän sydän tuntee, lukee ja aistii valokielen, mikäli sydän on avattu vastaanottamaan. Mielestäni sillä ei silloin ole merkitystä, esiintyykö kuvaruudussa ihminen vai ei.

Kaikki on energiaa. Olemme Yhtä. Olemme samaa valoa ja rakkautta. Samaa Lähdettä ja Tietoisuutta. Sydän on keskeinen tekijä vastaanottavuudessa ja siinä, mitä valokielestä saa irti.

Se, kuinka valokieli tulee tekijän kautta ulos, on mielenkiintoista. Jokaisella valokieltä puhuvalla on oma tyylinsä, luontainen ja sisäsyntyinen ilmenemismuoto, kuinka se virtaa ulos.

Valokieltä puhuva ei voi etukäteen tietää sitä, mitä hänen suustaan tulee ulos. Se on aina yhtä suuri yllätyksen ja jännityksen paikka tekijällekin.

Valokieltä on turha yrittää ymmärtää ja tulkita egomielellä, on turha ohjailla ja kontrolloida valokieltä egosta käsin. Ei se toimi niin.

 

Kuinka itse käsitän valokielen?

Kerron nyt oman tämän hetkisen totuuden valokielestä, minkälaisena itse olen sen kokenut ja oivaltanut.

Valokieli koostuu useista elementeistä, osista.

Sanat ovat tavuja, konsonanttien ja vokaalien yhdistelmiä. Yhtä hyvin tavut voivat olla pelkästään vokaaleja.

Valokielitavujen painotuksella, puhujan äänen volyymilla, intensiteetillä ja hienoisilla nyansseilla, piirretyillä symboleilla on merkitystä. Kaikella on tarkoitus. Merkitys. Jokainen yksittäinen kirjain kantaa energiataajuutta ja värähtelyä.

Kaikki on yhtä. Kaikki nivoutuu valokudelmaksi, joka muodostaa harmonisen, valon ja rakkauden kokonaisuuden.

Mukana on valon ja rakkauden energia, värähtely ja tietoisuus. Se, mitä lähdettä valokielessä kanavoidaan ( esim. enkelit, keijut, tähtiauttajat jne. ) tuovat ” oman ” taajuutensa, energiansa ja värähtelynsä mukaan valokieleen.

Siten, valokieli voi resonoida kuulijassa. Valokieltä kanavoivan henkilön energia ja valo resonoi kanssasi tai sitten ei. Valomme ja energiamme eivät resonoi jokaisen kanssa. Joku toinen kanava on sinulle siinä hetkessä sopivampi.

Valokieli voi tiggeröidä esiin piilossa olleita asioita, jotta ne voidaan rehellisesti kohdata ja käsitellä. Tästä tiggeröinnistä lisää tuonnempana.

Mutta…

Tarvitseeko tietää, mitä lähdettä tuo valokielellä läpi?

Vai…

Onko se egon temppu saada tekijä olettamaan kanavoivansa valokielellä jotain ” tiettyä tahoa? ”

Onko edes tärkeää TIETÄÄ?

Jos pohdin asiaa syvemmältä, tietämistä ei tarvita.

Kun tiedostamme olevamme VALO ja RAKKAUS – joka on todellinen olemuksemme, virtaa valokieli automaattisesti valosta ja rakkaudesta. Tipahtaa mielentason ohjailu ja kontrolli pois.

Antaudumme kanavaksi. Kanavan läpi Lähteestä virtaa se, mikä siinä hetkessä on parasta jokaiselle, joka on sen valmis sydämessään vastaanottamaan.

Koska on vain Yksi. On vain Yksi tietoisuus, joka on ääretön ja rajaton RAKKAUS ja valomme lähde.

OLEMINEN NYT hetkessä ja olemisen tilassa on se, mihin meitä tietoisina, rakkaudellisina ja ruumiillistuneina, Pyhän Hengen Olevaisuuden ilmentyminä ohjataan kulkemaan.  Kaikki on hyvin olemisen tilassa. Mitään pelättävää ei ole. Kaikki on hyvin. Olet valo ja rakkaus.

Tämä on minun tämän hetkinen totuuteni ja näkemykseni asiasta. Eri mieltä saa olla.

Valokieli ja valonauttajat

Olen omassa valokielimatkassani oivaltanut, että vokaalivalokieli linkittyy siivekkäisiin, enkelikuntaan. Yhdistän vokaalit myös tiettyyn shakraan. Tämä on minun näkemykseni tässä hetkessä, joka saattaa muuttua kasvun ja oivalluksien myötä.

Mitään ei tietenkään pidä olettaa ja poteroida egomielellä.

Vokaalivalokieli voi liittyä enkelikuntaan tai yhtä hyvin se voi olla peräisin vaikka tähtiauttajilta tai muilta. Oleellista kait on, kuinka valokieli ilmenee ja tulee kanavasta läpi luontevimmin.

Ja, ovatko enkelit ja muut valonauttajat erillisiä osia meistä? Mietipä hetki asiaa, mitä se on sinulle.

Samaa Lähdettähän me olemme. Eivät ne enkelit ole tuolla jossain. Löydämme heidätkin sisältämme. Sydän on laaja ja avara. Sydän on keskus, jossa on aivan kaikki. Ulkopuolella ei ole mitään eikä ketään, sisältä löydämme kaiken.

Valokielipuhe ja laulu kehittyvät. Vaikka olisikin aina osannut valokieltä, voi sitä kehittää. Kanavan kautta voi tulla läpi korkeampia tietoisuuksia ja hienoviritteisiä taajuuksia.

Minä yleensä laulan korkealta ja kovaa. Olen joutunut äänivolyymiani hieman rajoittamaan, koska se menee välillä todella korkealle. Kenenkään korvat eivät kestä sitä.

Tauot sanojen välissä ovat tärkeitä. Valokieltä ei pidä vain suoltaa, vaan tauotkin merkitsevät.

Ja, kyllähän valonauttajat tietävät kanavansa potentiaalin – jokaisen kohdalla, kuinka häntä tulee lähestyä ja hänen kautta viestiä välittää.

Keijuilta tuleva valokieli on iloista ja leikkisää. Sen tunnistaa heti.

Myös yksisarvisilta tulee iloista, kepeää ja leikkisääkin viestiä. Yksisarviset ja keijut yhdistetään monesti toisiinsa. Olet varmasti nähnyt yksisarviset ja keijut samassa kuvassa tai miten keiju ratsastaa yksisarvisen selässä.

Eikä mikään ihme, sillä yksisarvisethan rakastavat lapsia. Yksisarviset rakastavat lasten leikkisää olemusta, mielikuvituksen rikkautta, viattomuutta ja valoa heidän ympärillään.

Aivan kuten keijutkin. Keijut ovat humoristisia, leikkisiä ja iloisia olentoja, jotka toivovat meidän aikuisten omaavan enemmän leikkimielisyyttä, hauskuutta ja lapsenkaltaisuutta.

Ei aikuisen tarvitse olla niin vit— vakava. Lapsenkaltaisuus ei tarkoita, että aikuinen on lapsekas.

Leikkimielisyys, mielikuvituksen rikkaus ja lapsenkaltaisuus toimivat siltana valomaailmaan. Tässä kohtaa pääsemme sisäiseen lapseen, joka on oleellinen asia henkisessä kehityksessä, kuten myös luovuudessa.

Sisäinen lapsi on TÄRKEÄ.

Minkälaisessa kunnossa sisäinen lapsemme on, heijastuu meidän koko elämämme ja siihen, mitä olemme ja minkälaisina itsemme näemme. Sisäisen lapsen tila kertoo luovuutemme ja henkisyytemme tilasta.

Annammeko sisäiselle lapselle huomiota, turvaa ja rakkautta?

Annammeko hänen leikkiä?

 

Valosta ja valokielestä, miten se tiggeröi

Valokieli on rikastuttavaa. Se avaa sydäntä, kohottaa tietoisuutta ja nostaa värähtelyä.

Valokieli tai valo, joka säteilee ihmisestä, voi tiggeröidä. Valon tehtävä on nostaa kököt pintaan tarkasteltaviksi ja puhdistettaviksi, muunnettaviksi rakkaudeksi.

Tunnistatko sinä valosi laadun ja ominaisuuden? Oletko pannut merkille, kuinka se vaikuttaa muissa?

Omasta valoni laadusta ja sen ominaisuudesta olen huomannut, kuinka se nostaa ” näennäisesti muissa ihmisissä ” kökköä pintaan.

Useimmat ihmiset kavahtavat valoa ja juoksevat karkuun. He eivät kestä, mitä  heidän sisältään nousee tietoisuuskenttään näkyväksi. Viha nousee pintaan, jonka he purkavat ympärillään oleviin viattomiin ihmisiin.

Valollani on tällainen ominaisuus eli se tiggeröi ihmisiä. Valoni, tekemiseni ja sanomiseni osuvat ja uppoavat suoraan maaliinsa eli tiggeröivät haavaan, joka ihmisellä on.

Valo koputtelee pintaan ja osoittaa ihmiselle, että; ” Hei, herää pahvi. Hei katso. Tässä on tällainen asia, mikä sinun tulisi työstää. ”

Ei ole kenenkään toisen vika, jos tiggeröidyt ja kökkösi tulevat näkyviin itsellesi. Kaikki, aivan kaikki on omaa luomustasi.

Valon tai valokielen nostattama ärsyyntyminen ja vitutus kertoo sen, että asia on osunut ja uponnut lujaa johonkin kohtaan sinussa, haavaan, jota et itsessäsi hyväksy tai halua nähdä.

Mitä teet siinä vaiheessa? Juoksetko karkuun?

Siirrytkö kiireen vilkkaan kanavalle, joka ei tiggeröi ja ärsytä sinua niin paljon?

Ketä tosiasiassa juokset karkuun?

Oikeasti juokset karkuun itseäsi. Omaa valoasi ja rakkauttasi. Valosi ihanuutta ja suuruutta, sitä, joka OLET.

Kuinka voit juosta karkuun, kun et pääse karkuun? Kummallinen ajatus.

Valolta ei voi piiloutua. Valo on sinussa. Se on koko ajan sinussa. Sinä olet valo ja rakkaus.

Kuinka ihmeessä kuvittelet voivasi piiloutua tai juosta pakoon valoa ja rakkautta, vältellä valon lähdettä?

Ei se onnistu. Egomieli antaa sinun ymmärtää, et voit piiloutua ja juosta pakoon. Että välttelemällä ihmistä ja hänen somekanavia, sinun ei tarvitse altistua valolle ja sen tuomalle tiggeröinnille. 

Vaikka veisit maallisen nahkareppusi toiselle puolelle planeettaa, et voi piiloutua valolta.

Kuinka meidän egomieli voi ajatella tällaisia kummallisuuksia?

Valo ja rakkaus ovat todellinen olemuksesi. Sinä Olet Se. Valo löytää aina tiensä sinne, minne egomielen unimaailmassa kuvittelet meneväsi ja olevasi. Valo on aina läsnä. Aina sinussa.

Valoni ja sanomiseni tiggeröivät. Ellen egosi mielestä miellytä, enkä ole miellyttävä ihminen, sekös ärsyttää, vit—– ja tiggeröi.  Sisältä kumpua vihaa ja meille suomalaisille näkyviin kovin tuttu asia – kateus.

En voi miellyttää kaikkia. 

Tiggeröinnin seurauksena tietoisuuskenttääsi nousseille asioille on hyvä tehdä jotain, ottaa ne tarkasteluun suurennuslasin alle eikä vain jatkaa pakoilua ja karkkuun ryntäämistä kuvitteellisessa unessasi.

Valinta on sinun.

 

Valo ja peiliefekti

Se, mitä näemme toisessa, on itsessä. Kaikki kaunis ja ihana, mitä näemme toisessa, löytyy itsestä.

Jos näemme toisessa jotain vastenmielistä, löytyy se lähempää eli sinusta itsestäsi. Me olemme toisille peilejä. Pelistä näemme vain itsemme. Ketään toista ja muitahan ei oikeasti ole. On vain Yksi.

Egomielin kuvitteellisessa unessa, näyttelemme oscarin arvoisia elokuvarooleja mielen valkokankaalla. Jokainen kohtaamasi ihminen tässä muotojen ja ihmiskaapujen maailmassa edustaa jotain osaa sinua Itseä.

Näet jokaisessa kohtaamassasi ihmisessä vain Itsesi. Se toinen on peili, jonka kautta voi havainnoida Itseä, ja sitä kautta kasvaa ja oppia, oppia rakastamaan jokaista Olevaista Osaasi.

Kukaan toinen ei koskaan ole syypää siihen, mitä elokuvasi valkokankaalla tapahtuu. Minkälaisia tunnereaktioita se nostaa sinussa pintaan, mitä tapahtumia ja kokemuksia koet, minkälaisten haasteiden ja ongelmien kanssa painiskelet.

Kaikki on omaa aikaansaannostasi. Katsot muotojen ihmiskaapujen kautta itseäsi, Sitä mitä Olet, ja joka Olet. Sinä olet elokuvasi käsikirjoittaja, näkijä ja kokija. Kaikki on sinua, sinusta lähtöisin ja sinuun palaavaa.

Syyttelyn, arvostelun ja tuomitsemisen voi lopettaa. Se on turhaa ajan ja energian haaskaamista.

Meillä jokaisella on peiliin katsottavaa ja puhdistettavaa. Jokainen kohtaa peilinsä, ihmisiä, jotka jollakin tapaa tiggeröivät sinua, osuen haavasi ja kipuusi.

Kun tämän tiedostaa, voi ottaa rennommin. Kaikkeen ja kaikesta ei tarvitse reagoitua. Voi katsoa näytelmää ja leikkiä mukana, kuulostella ja puhdistaa tyynesti taikka myrskyisästi se, mikä eteesi on nostettu.

Tässä ajassa, kun on monenlaista myllerrystä pinnalla, valon määrä kohoaa ja tietoisuus laajenee, nousevat kökötkin näkyville.

Tämä on ihan mahtavaa aikaa, kun kökköläjät poksahtelevat selkeämmin ja kirkkaammin näkyviin. Paskat nousee tarkasteluun ja niille on pakko tehdä jotain.

Piiloon ja karkuun emme ainakaan pääse. On kohdattava se, mikä On.

Upsista heijaa, tästä tulikin pitkä. Taisin hieman eksyä varsinaisesta aiheestakin. Kun intuitiivisesti mennään, sieltähän tulee ulos se, mikä tässä hetkessä on oleellista ja ns. pinnalla.

Kaikki tämä pohjustettu löpinä liittyy olennaisesti valoon ja valokieleen, siihen, miten se tieggeröi nostamalla paskat näkyville. Puskista voi nousta ihan mitä vaan. Joten random arpaiset ja yllätysmomentit ovat varmasti kohdillaan.

Ihanaa. Toivon, että tämä avasi sinulle enemmän sitä, mitä valokieli on ja kuinka se voi tiggeröidä.

Valoa ja rakkautta, yhdessä siskot ja veljet, kohdatkaamme kököt rohkeudella. Valonsoturin rohkeudella ja rakkaudella taittuu tämäkin matka.

 

PS.

Tuupas kuule tykkäilemaan ja kannustamaan matkaani tubessa. Perustin sinne vastikään kanavan valokielelle. Valokielellä jutellaan ja lauletaan. Välillä musisoidaan maljoilla ja rummulla.

Leikkiä kerrakseen.

 

Sinua saattaisi kiinnostaa:

Valokieli – valon ja rakkauden kieli

Valokielipuhdistus tähän hetkeen 

Valokieli ja kortit tähän hetkeen

Lisää artikkeleita

Luova Valo

Miksi emme saa unelmiamme toteutettua?

Miksi emme saa unelmiamme toteutettua? Emme voi tietää unelmiemme ennustettavuutta, sitä, kuinka hyvin ne toteutuvat. Epäilemme itseämme ja pelkäämme lähteä toteuttamaan sydämemme salattuja toiveita, koska

Lue lisää »
Hetki luovuudelle

Inspiraatiota virkkaukseen hämähäkinverkosta

Happy halloween, inspiraatiota virkkaukseen hämähäkinverkosta. Huomasin kantavani kaupasta ensimmäistä halloween kurpitsaa. En ottanut isointa. Kauppaan jäi. Etsiskelin oikein pieniä ja söpöjä. Turhaan. Otin pienimmän minkä

Lue lisää »