Mitä luova valo on?  Mitä valo on?

Ensimmäinen ajatus, mikä monella varmasti pälkähtää mieleen, on, että valo on auringon valoa. Ja, että auringon valo vaikuttaa kasvien kasvamiseen. Totta kait valo on sitäkin. Valolla on eri aallonpituudet ja muuta vastaavaa. Ihmissilmä kykenee näkemään vain osan valosta.

Nyt jätämme tieteen näkemykset pois, ja tarkastelemme asiaa väljästi henkisemmästä näkökulmasta. Tämä on minun käsitykseni, perustuen omaan kokemukseeni valosta. Sinulla lukijani, on varmasti oma näkemyksesi, joka pohjautuu kokemaasi.

Luova valo asuu meissä jokaisessa, olimmepa siitä tietoisia tai emme.  Luova valo ilmentää itseään kauttamme monin eri tavoin, erityisen hyvin se näkyy juuri luovuudessa. Siinä, millä tavalla, minkälaisin keinoin ja välinein ilmennämme itseämme luovina olentoina.

Jotta voimme mennä syvemmälle siihen ajatukseen, mitä on luova valo, on meidän hyvä ensin tiedostaa valo sisällämme. Me kaikki olemme valoa. Vaikka et olisikaan tietoinen valosta sisälläsi, me kaikki kannamme tuota ihmeellistä valoa sisällämme.

Jotta voimme tiedostaa kukoistavan luovan valomme, meidän on ensin tunnistettava ja nähtävä valo sisällämme. Mitä valo on meissä? Mitä valo meille tarkoittaa? Mitä valo tekee meissä?

Voisi kait myös sanoa, että juuri tuo valo on meidän todellisen olemuksemme ja sielumme korkein ydinosa. Me olemme valoa. Jopa meidän solumme ovat valoa.

Valo, joka asuu meissä ja säteilee kauttamme elämämme jokaisena hetkenä, on jokaisella erilainen. Meillä jokaisella on meille ominainen valotaajuus. Valomme on kuin kosminen allekirjoitus, koodi tai sormenjälki, joka on vain meillä.  Säteilemämme valo on niin uniikkia. Se tekee meistä jokaisesta täysin ainutlaatuisia valonsieluja tällä maanpäällä.

Valollamme on energiataajuus eli se, millä taajuudella valoenergiasi värähtelee. Valollamme on myös laadut ja ominaisuudet. Mitä valomme tekee meissä ja meille, ja miten valomme vaikuttaa muihin kanssaihmisiin. Valollamme on tehtävä, jota valo tuli kauttamme tekemään.

Kun alamme oivaltamaan ja ymmärtämään valomme ominaisuuksia ja laatuja paremmin ja selkeämmin, alamme näkemään ne tehtävät, mitä valomme tuli tähän maailmaan tekemään. Valo voi ilmentää itseään ja tehtäviään vain kauttamme.

Emme ole pelkkiä ihmiskuoria vaan meillä on valontehtävä. Olemme valon välittäjiä, kanavia valolle ja luovan valon ilmentymille omassa henkilökohtaisessa elämässämme kuin myös maailmassamme. Valo luo kauttamme. Me olemme valon välineitä.

 

Mitä luova valo on minulle?

Minulle valo on pyhää. Se on alkulähteen valoa eli valoa Jumalasta. Valo on myös rakkautta. Minulle luova valo tarkoittaa myös sielun valoa. Sielumme on niin täynnä valoa, ettemme aina ihmistietoisuudessamme kykene sitä hahmottamaa tai edes tunnistamaan.

Vaikka olemmekin ihmiskehossa, olemme silti jumalallisia olentona. Meidän jokaisen sisällä asuu pala Jumalaa. Meillä jokaisella on oma totuutemme ja tämä on minun totuuteni.

Jos sinun on vaikea hyväksyä tai käyttää Jumala sanaa, voit keksiä sille korvaavaan sanan. Minulle Jumala on kaikkein korkein tietoisuus, valo, energia ja rakkaus. Minun on aina ollut luontevaa käyttää Jumala sanaa.

Tutki sinä rauhassa omaa valoasi ja omaa totuuttasi. Tunnustele, mitä valo on sinulle? Mitä luova valo on sinussa ja kuinka se sinussa ilmentää itseään?

 

Tässä sinulle valon tunnistamisen askeleet

 • Mitä valo tarkoittaa sinulle? Mikä on sinun valon määritelmäsi?                                                                          

Miellä jokaisella on omat näkemyksemme ja määritelmämme sille, mitä valo on. Tämä on ensimmäinen tärkeä askel sinun valosi lähteelle, että opit määrittelemään valon merkityksen sinulle itsellesi.

 • Tunnista valosi. Mitä valo on sinussa? Minkälainen valo sinä olet?                                                                                                                             

Kaikki lähtee siitä, että tunnistamme ensin oman valomme. Tunnistamme ja löydämme sisällämme asuvan valon lähteemme. Tunnistamme sen, minkälaisia valoja olemme.

 • Tunnista valosi laadut ja ominaisuudet.                                                                             

Meidän on tunnistettava valomme laadut ja ominaisuudet, jotta emme sekoita sitä muiden ihmisten energiavalotaajuuksiin. Pysymme tietoisena omassa valossamme ja voimassamme. Emme ota enää itseemme muiden energioita. Voimme resonoimme muiden samankaltaisen ihanien valosielujen kanssa, ja silti tunnistamme valomme ja löydämme aina takaisin valomme keskukseen.

 • Tunnista valosi tehtävä. Mitä valosi tekee? Mitä valo tekee sinussa ja miten se ilmenee sinussa? Mikä tai mitkä ovat valosi tehtävät?                                                                                                                                          

Löydämme itsestämme ne keinot ja välineet, joiden avulla valomme pääsee parhaiten loistamaan ja palvelemaan. Tunnistamalla valomme tehtävän, kykenemme luovimaan elämässämme eteenpäin tehden niitä asioita, joita rakastamme. Ja, kun oikein rakastamme sitä mitä teemme, valo ilmentää itseään työmme kautta. Näin ihana valomme säteilee kauttamme maailmaan palvellen kaikkea.

 • Tunnista miten muut reagoivat valoosi. Mitä valosi saa aikaan muissa? Miten ihmiset reagoivat valoosi?

Tunnistamalla ja tiedostamalla sen, miten ihmiset suhtautuvat valoomme, antaa arvokasta tietoa valomme ominaisuuksista, laaduista ja valomme todellisesta tehtävästä. Meidän on oltava kyllin rehellisiä ja avoimia itsellemme, ja oltava rohkeita salliessamme antaa valomme loistaa täydesti, riippumatta siitä miten muut valoomme suhtautuvat.  

Luova valo on alati liikkeessä. Se ei koskaan pysähdy tai jämähdä paikoilleen. Luova valo virtaa vapaana vain, jos annamme sen virrata vapaana. Luovaa valoa ei pidä kahlita tai padota, pakottaa muotiin tai raamiin. Parhaiten luova valo virtaa kauttamme, kun emme rajoita luovuuttamme mitenkään.

Himmentämällä valoamme, emme anna todellisen itsemme, sielumme valon nousta siihen voimaan ja kapasiteettiin kuin se olisi meille mahdollista. Himmennämme ja pienennämme voimamme ja itseämme. Heitämme näkymättömyysviitamme yllemme ettei kukaan näkisi loistoamme ja suurenmoisuuttamme.

Aina kun luulemme ja oletamme itse luoneemme jotain, ei, emme ole. Todellisuudessa se on Valo, Luova Valo, joka virtaa kauttamme siihen konkreettiseen asiaan mitä teemme. Puhtaimmillaan se on Valon kanavana olemista. Olemalla täysin läsnä luovassa virrassa, luottaen ja sallien Valon johdattaa. Silloin olemme avanneet itsemme mahtavalle luomisvoiman välineelle, valolle, joka luo.

Oleellista on tiedostaa, annammeko valomme loistaa täydesti vai himmennämmekö sitä. Silloin kun sallimme valomme loistaa täydesti siinä mahtavuudessa kuin on tarkoitettu, olemme todellisia valomajakoita ja valonheittimiä, jotka säteilevät siinä sielun kirkkaudessa ja loistossa kuin on tarkoitettu.

Koska valo on luovaa, alati liikkeessä ja reagoi jokaiseen ajatukseemme, kykenemme myös vaikuttamaan valomme määrään. Jos omaa valoaan on tullut himmennettyä ja piiloteltua, voimme aina omalla tietoisella päätöksellä ja aikomuksella nostattaa ja kirkastaa valomme loistoa.

Nostamalla omaa valoamme ja sen taajuutta, luovasta valostamme tulee intuitiivista. Valomme on saanut kasvaa ja kehittyä.  Olemme sallineet itsemme ja sydämemme avautua vastaanottamaan luovaa valoa suoraan Lähteestä, Jumalasta.

 

Miten voimme kohottaa valomme määrää ja antaa sen säteillä yhä vain kirkkaammin?

Tässä muutama keino:

 • Meditaatio. Meditaatio. Meditaatio.
 • Muut henkiset harjoitukset
 • Rakkaus
 • Ilo
 • Kiitollisuus
 • Positiiviset ajatukset
 • Elämän myönteinen asenne

Koska sattumia ei ole olemassa, on vain tarkoituksia. Tämän sivuston nimi on osuvasti Luova Valo. Juuri siksi. Luova Valo. Tätä kaikkea minä tarkoitan luovalla valolla. Luova valo on luovuutta, askartelua, käsitöitä. Se on yhtälailla henkistä, energiaa, värähtelyä ja viestejä Valonmaailmasta.

Luova Valo minussa näyttäytyy askartelijana, käsityöläisenä, taiteilija, kirjailijana, viestien kanavoijana, energiavälittäjänä – Valona, joka luo minussa, minun kauttani. Olen vain kanava, jonka kautta kaikki tämä luova virtaus tapahtuu. Valo, joka ilmentää itseään näin.

Luovuus on valoa. Korkeampaan potentiaaliin nostettuna luovuus on intuitiivista. Mielestäni luovuus on pitkälti intuitiivisuutta. Intuitiivinen luovuus virtaa vapaana. Se virtaa vapaana mielen rajoituksista, tekniikan ja materiaalin määritellyistä rajoista ja raameista. Intuitiivinen luovuus on vapaa säännöistä ja ahtaista katsontakannoista.  Avautumalla intuitiivisuudelle olemme vapaita luomaan mitä ikinä tahdomme.

Me ketkä olemme valinneet henkisen polun, kuljemme tietoisesti henkistä polkua, silti unohtamatta tavallisen ihmisen elämää, olemme luovia. Olemme tietoisia luovista voimistamme. Henkisyys ja luovuus nähkääs käy käsi kädessä.

Jos et aikaisemmin ole ollut luova, ja siirryt nyt kulkemaan henkistä polkua, niin henkisyys avaa hyvin monella luovuuden hanat. Luovuus pääsee astumaan elämääsi. Luovuus tekee elämääsi tilaa tavoilla, joita et aikaisemmin uskonut mahdolliseksi. Uinuvat luovuuden lahjasi heräävät henkiin tuoden valtavasti iloa, riemua ja onnistumisen elämyksiä elämääsi.

Luovuus on myös meditatiivista. Silloin, kun olemme täysin läsnä siinä mitä teemme, meidän on todellakin mahdollista päästä meditatiiviseen tilaan. Minä saan parhaat luovat ideani silloin, kun meditoin.

Ja, kun tee jotain luovaa, olen täysin läsnä siinä hetkessä mitä teen. Tiedätkö, pääkopassani ei silloin ole ainuttakaan ajatusta. En ajattele mitään, mä vaan teen. En ajattele edes seuraavaa työvaihetta. Olen täysin virtauksessa. Mä vain oon. Näin helppoa on meditaatio.

Olen aina ollut luova. Aina. Niin kauan kuin muistan. En vain tässä elämässä, vaan monissa. Luovuus on aina kulkenut mukanani elämien saatossa.

Luovuus on lahjani. Ainut mitä harmittelen tähän ikääni päästessäni: ” Miksi minulla kesti näin kauan tajuta ja nähdä lahjani? ”

Se mitä nyt tiedän, niin koskaan ei ole liian myöhästä aloittaa toteuttamaan unelmiaan ja levittämään valoaan maailmaan.

Olkaa ihania, kauniita valoja. Sallikaa valonne loistaa täydesti. Lopetetaan jo valonhimmentimen käyttäminen itseemme, jolla olemme himmentäneet ja pienentäneet valoa sisällämme. Annetaan valomme säteillä ja loistaa. Täydesti.

Loistakaa ihmiset.  

Lisää artikkeleita

Luova Valo

Valokieliterveisiä arcturuslaisilta

Tiedätkö… arcturuslaiset ovat taitavia vähän kaikessa? Arcturulaiset rulettavat! Valokieliterveisiä arcturslaisilta. Ensinnäkin he osaavat mieletöntä tekniikkaa, josta ihmismielemme osaa kuvitella vain häviävän pienen murto-osan. He osaavat

Lue lisää »
Hetki luovuudelle

Huovutusta oppimassa

Hei rakas lukijani. Mitä sinulle kuuluu? Mitä olet oppinut? Olin viime viikonloppuna huovutusta oppimassa ihan mukavasti kotoa käsin. Elenan webbinaari huovuttamisesta sai aikaan sen, että

Lue lisää »