Näistä ominaisuuksista tunnistaa tähteläisen

Mistä tunnistaa, olenko tähdistä? Mitä ominaisuuksia tähti-ihmisellä eli tähteläisellä on? Näistä ominaisuuksista tunnistaa tähteläisen.

Listasin tähän kirjoitukseen yleisimpien tähtityyppien ominaisuuksia. Listasta voit löytää ominaisuuksia, jotka kolahtavat sinuun. Harvoin se on vain yksi tähteläisryhmä, johon kuulumme. Useimmilla meillä on ollut tähtielämiä eri tähtijärjestelmissä.

Useimmille tähtisiemenille eli tähteläisille yhteisiä tuntomerkkejä on vahva herkkyys, empaattisuus ja intuitiivisuus.

He tuntevat vetoa tähtiin. Tunne siitä, etteivät kuulu Maa planeetalle on yleistä tähteläisten keskuudessa. Monet tähteläistyypit ovat hiljaisia ja rauhallisia.

Useimmat tähti-ihmiset mielellään tarkkailevat ihmisiä. He näyttävät tunteitaan harvoille, siksi he usein pitävät pokerinaamaa. Heidän kasvoiltaa ei välttämättä voi lukea mitään, siksi ihmiset erehdyttävästi saattavat luulla heitä ylpeiksi ja itsekkäiksi.

Tähti-ihmiset omaavat rikkaan sisäisen maailman. Mielikuvitus toimii siltana niin enkeliyhteyksiin kuin luovuuteen. En voi olla pohtimatta…

Lieneekö tämä maailma vielä kunnolla ymmärtänyt mielikuvituksen arvoa ja niitä rajattomia mahdollisuuksia, mitä se voi meille tarjota?

Tähteläiset ovat yleensä hyvin luovia ja taitavia monissa asioissa. He saattavat ihmetellä ja kummaksua Maan perin kummallisia toimintamalleja ja sopeutumisvaikeuksia voi ilmetä.

Tähteläiset ovat usein viisaita ja älykkäitä. Joten tyhmyyden sietokyky voi olla välillä koetuksella.

Monilla tähteläisillä on myös luomia tai muita syntymämerkkejä, ja niitä saattaa tulla usein lisää. Yleensä merkit ovat siksi, että he muistaisivat niiden avulla jotain tärkeää.

Ihmiselämä on melkoinen matka ja reissussa tuppaa rähjääntymään. Valansoturilla on arpensa, luomensa ja syntymämerkkinsä, ja niitä voi kantaa ylpeänä.

Perehtymällä tähti-ihmisen, tähtityyppien ominaisuuksiin tai tuntomerkkeihin, voisimme huomattavasti paremmin ymmärtää läheisiämme ja kanssaihmisiämme. Miksi he ovat sellaisia kuin ovat tai käyttäytyvät niin kuin käyttäytyvät?

Perehtymällä asiaan voisimme elää hyväksyvässä, rakentavassa, sallivassa yhteisymmärryksessä ja vuorovaikutuksessa toistemme kanssa.

Yleisimmät diagnoositkin ( kuten ADHD, ADD, HSP, asperger, autismi jne. ) voisivat selittyä tähtisiemenelle tyypillisinä ominaisuuksina ja piirteinä.

Mihinkään diagnoosiin tai tähtisiemenominaisuuteen ei ole tarpeen kiinnittyä eikä samaistua. Diagnoosi on loukku, johon ego kiinnittyy. Jos annat sen rajoittaa, sen se tekee.

Oli diagnoosia tai ei, on se vain egon temppu. Ego kiinnittyy ja samaistuu kaikkeen, mikä sille milloinkin sopii ja palvelee sen tarpeita.

Diagnoosit eivät ole puutteita eivätkä virheitä, vain ego voi nähdä ne sellaisina. Sinä et ole diagnoosi, etkä mitään muutakaan. Olet Se, joka on aina ollut ja tulee aina olemaan.

Sen sijaan, että näkisimme diagnooseissa toistemme heikkouksia, puutteita, kelpaamattomuutta ja soveltumattomuutta työelämään ja sen vaatimuksiin, meidän olisikin suunnattava katseemme näkemään toistemme vahvuudet ja lahjat, keskittyä vahvistamaan niitä.

Jokaisella meillä on paikkansa ja tehtävänsä täällä. Se ei ehkä ole sitä, mitä useimmat muut jo tekevät tai mitä yhteiskunta olettaa meidän tekevän.

Jokainen toteuttaa sielusuunnitelmaansa parhaansa mukaan ja saa siihen apua omilta auttajiltaan, kun vain pyytää. Meidän on oltava hyvin tietoisia, jotta voimme tunnistaa askelmerkkimme.

Plejadilaiset

 • Herkkiä ja empaattisia
 • Rakkaudellisia
 • Miellyttävä energia, ihmiset viihtyvät heidän seurassa
 • Miellyttävät muita. Tekevät usein asioita miellyttääkseen muita, ja unohtavat omat tarpeensa.
 • Tarve tehdä muut onnelliseksi
 • Saattavat olla taipuvaisia passiivis-agressiivisuuteen. Saattavat ilmaista tunteitaan joskus voimakkaastikin, etenkin jos heidän tunteitaan ja tarpeitaan ei huomioida.
 • Tulevat sairaaksi ilmapiirissä, jossa on esim. vihaa
 • Tarve ottaa etäisyyttä muihin
 • Itkevät helposti. Itkeminen on heidän tapansa puhdistua tunnekuormasta ja haastavista tilanteista.
 • Vahva usko ja luottamus
 • Vahva näkemys jo lapsena elämäntarkoituksesta tällä planeetalla
 • Sisäinen halu etsiä henkisyydestä vastauksia ja yhdistyä Jumalaan
 • Näyttävät ikäistään nuoremmilta ja ovat pohjoismaalaisten näköisiä
 • Tunne siitä, että heillä on tärkeä tehtävä
 • Yleensä inkarnoituvat naiseksi, feminiinienergia

 

Plejadilaisten tulee antaa muiden tehdä omat virheensä ja kasvaa niiden kautta. Eli antaa muiden elää elämäänsä niin kuin ovat valinneet.

Plejadilaisten tulee kehittää kommunikaatiotaitoja. Jos he eivät ilmaise itseään ja tarpeitaan, heillä saattaa usein olla kurkun alueen ongelmia.

He saattavat sortua myös päihteisiin, luoda seksuaalisia ja romanttisia draamoja. He usein pakenevat uppotumalla mielekkääseen tekemiseen kuten lukemiseen, elokuvien katseluun jne.

Plejadilaisten tulee vahvistaa itsetuntoa ja itsensä arvostamista. Plejadilaiset helposti ajautuvat täyttämään muiden tarpeita ja unohtavat omat tarpeensa. Et ole tullut kannattelemaan muita.

 

 

Orionlaiset

 • Herkkiä
 • Kauneus ja tasapaino ovat heille tärkeitä
 • Vahva energia ja korkeataso
 • Vahva persoonallisuus ja ideat
 • Voimakas tarve ymmärtää asiat ja niiden syy-yhteydet
 • Herkästi analysoivat ihmisiä, asioita, tilanteita yms.
 • Tarkkoja yksityiskohdissa ja näkevät ne paremmin kuin muut
 • Kriittisiä sekä itseä että muita kohtaan
 • Täydellisyyshakuisia
 • Orionilaisen tunnistaa kysymyksistä, joita he mielellään esittävät. Ominaisuus, joka voi ärsyttää muita. Se on vain sitä, että he vain haluavat ymmärtää asioita ja niiden syitä.
 • Tarvitsevat yksityisyyttä
 • Humoristisia ja leikkisiä, joskin leikkimielisyys saattaa lopahtaa äkisti
 • Skeptinen asenne, vaativat todisteita. Eivät hyväksy ulkoa tulevaa
 • Kiinnostuneita tieteistä
 • Herkkiä kylmälle
 • Iholla voi olla 3 luomea peräkkäin

Orionilaiset tulevat herkästi sairaaksi, jos tilanteet eivät ole tasapainossa. He viihtyvät mieluummin pienemmissä ryhmissä ja tuntevat epämukavuutta isommissa joukoissa.

Orionilaiset saattavat herkästi kritisoivat esim. kouluopetusta, jos opetus ei ole heidän mielestä hyvää ja tarkoituksellista. Orionilaisille uskon ja luottamuksen vahvistaminen on tarpeen.

Arcturuslaiset

 • Karismaattisia ja vahvoja persoonia hyvin vahvalla energialla
 • Saattavat olla lapsenomaisia, olematta silti lapsellisia
 • Vahva sisäinen tieto
 • Tunne tärkeästä elämäntehtävästä jo lapsena
 • Rakastavia ja erittäin luovia
 • Monilahjakkaita; heillä on vähän sellaista mitä he eivät osaisi
 • Ekstrovertteja vai introvertteja? Tutkin asiaa, ja ilmeni, että joissakin lähteissä arcturuslaiset mielletään ujoiksi ja joissakin maininnoissa ulospäin suuntautuneiksi. Tunnustele kumpaa olet? Itse mieltäisin heidät enemmän ujoiksi.
 • Kyllästyvät ja turhautuvat helposti, jolloin he saattavat luoda draamoja joko tarkoituksella tai tahattomasti
 • Etsivät virikkeitä
 • Vähän todellisia ystäviä, puolituttuja sitäkin enemmän
 • Eivät päästä muita kovin helposti lähelle. Jos joku on pyrkimässä sisäpiiriin, varaudu siihen, että sinut syynätään tarkkaan ennen kuin sinut hyväksytään
 • Eivät siedä niuhottajia
 • Energisiä. Hyppivät asioista ja tehtävistä toiseen. Heillä on usein monta rautaa tulessa.
 • Vahva keskittyminen tekemiseen
 • Huumorintajuisia ja usein hyviä tarinakertojia
 • Hyvä ajoitus
 • Eivät siedä ihmisiä, jotka eivät edes yritä, eivätkä käytä arcturuslaisilta saatua tietoa hyväkseen

Arcturuslaisten elämäntarkoitus saattaa herätä myöhään, mikä saattaa turhauttaa ja tekee heidät onnettomiksi.

He eivät näytä syvimpiä tunteita kuin luotettaville.

Arcturuslaiset kaipaavat vapautta. Parisuhteessa he saattavat tuntea olonsa kahlituksi.

 

 

Siriuslaiset

 • Herkkiä ja avoimia
 • Kauneus tärkeää
 • Näyttävät ulkoisesti viileiltä ja etäisiltä, vaikka sisäisesti tapahtuu paljon toimintaa
 • Vahvat ideat, uskomukset ja sisäinen eheys
 • Lojaaleja tosiystäviä, odottavat samaa myös muilta
 • Harkitsevat tarkkaan ketä päästävät lähelle
 • Päättäväisiä, tekevät sen mitä ovat päättäneet
 • Eivät kovin helposti näytä vihaa. Saattavat silti puolustaa raivokkaasti näkemyksiään
 • Huumorintajuisia, joka näytetään vain luotetuille
 • Vilkas sisäinen maailma usein kiinnostavampi, siksi koulu ei usein kiinnosta
 • Jos jokin ei kiinnosta, sitä ei tarvitse tehdä eikä oppia
 • Vahva yhteys maahan ja luontoon
 • Visuaalisia ja tarkkaavaisia. Näkevät mitä muut eivät näe

Siriuslaiset loukkaantuvat ellei heidän tarpeita huomioida. He eivät helposti näytä tai avaa sisäistä maailmansa muille. Siriuslaisilla saattaa olla taipumusta katkeroitumiseen.

Tunteiden näyttäminen, niistä kertominen sekä muiden tarpeiden kertominen voi olla siriuslaisille vaikeaa.

Heillä on usein vanhat tunnetaakat riesana. Siriuslaisten tulee oppia antamaan anteeksi niin itselle kuin muille.

Adromedalaiset

 • Saattavat käyttäytyä lapsenomaisesti olematta lapsellisia
 • Introvertteja
 • Hyvin luovia ja rakastavat luoda
 • Telepaattiset kyvyt
 • Vapauden kaipuu
 • Kokemushakuisia
 • Vaihtavat usein työtä, asuntoa tai ihmissuhteita
 • Paljon tarjottavaa esim. henkisyydestä
 • Ovat taka-alalla tarkkaillen muita
 • Hyvä draamantaju
 • Toimivat ihmiskunnan hyväksi
 • Herkkiä, empaattisia ja luotettavia
 • Totuudenhakuisia

Andromedalaisten henkiset lahjat ovat kehittyneet usein jo lapsena. Ellei heidän lahjoja perheessä huomata eikä niihin rohkaista, voi käydä niin, että he sulkevat kyvyt tietoisuudestaan ja jättävät ne käyttämättä. Henkiset lahjat saattavat kuitenkin herätä myöhemmin, jonkin tilanteen johdosta.

Andromedalaiset ovat usein itsekriittisiä. He kokevat usein juurtumattomuutta eli eivät ole aina kovinkaan hyvin maadoittuneita.

Kun heidän itsetunto, rakkaus, luottamus ja usko kehittyvät, avautuvat muistot edellisiin elämiin ja henkisiin lahjoihin.

 

 

Vegalaiset

 • Tietävät vähän kaikesta jotain.
 • Laaja osaaminen ja kapasiteetti vähän kaikesta
 • Heillä saattaa olla useita projekteja työnalla. Saavat vähän valmiiksi.
 • Pitkästyvät helposti
 • Analysoivat, kyselevät ja epäilevät, mitä eivät ymmärrä. Heidän sisäinen anturinsa kertoo, jos asiat eivät tunnu oikeilta
 • Vastuuntuntoisia ja hoivaavia
 • Ihmiset avautuvat heille usein helposti yksityisasioissaan
 • Hyviä parantajia ja kiinnostuneita kristalleista
 • Tarve olla yksin. Tarvitsevat yksityisyyttä ja vapautta
 • Ovat kiinnostuneita historiasta
 • Vahva shakraalichakra tai juurichakra
 • Saattavat kokea olevansa jumissa täällä Maa planeetalla, riippumatta siitä kuinka monesti ovat tänne inkarnoituneet
 • Yhteys muinaiseen Egyptiin

Vegalaisten vahva hoivaamisvietti saattaa muodostua heidän haasteeksi. Vegalaisten tulee tiedostaa, että vaikka heillä on luontainen taipumus ihmisten auttamiseen ja hoivaamiseen, tulee ihmisten silti antaa ottaa ja kantaa vastuunsa itse. Vegalaisena sinun ei pidä kannatella muita.

Lyyralaiset

 • Useita inkarnaatioita
 • Pelottomia
 • Ennen toimia analysoivat
 • Tehokkaita ( maskuliini energia )
 • Nautiskelijoita ( ruoka, juoma, musiikki… )
 • Kokeilevat mielellään fyysisen kehon rajoja
 • Elävät asenteella ” elä ja anna toistenkin elää ”
 • Valmiita taistelemaan epäoikeudenmukaisuuden puolesta
 • Kyyneleitä ei vuodateta turhaan
 • Omaavat voittajafiilis asenteen
 • Menevät elämässä missio edellä
 • Tarkkailevat ihmisiä ja analysoivat

Lyyralaiset ovat monesti sitoutumiskammoisia ja paikoilleen asettuminen voi olla vaikeaa. Elävät täysillä nauttien elämästä.

 

 

Valotyöntekijä

 • Tähtisiemeniä, jotka ovat usein vanhoja sieluja ja tulevat eri tähtijärjestelmistä
 • Tuntevat ulkopuolisuuden tunnetta
 • Hyvin intuitiivisia
 • Vaikea lapsuus ja ovat kokeneet varhaisessa vaiheessa jonkin trauman tai useamman
 • Luovia ja taiteellisia
 • Luonnonläheinen elämäntapa ja he välttelevät niin paljon kuin mahdollista kemikaaleja
 • Saattavat olla alttiita ongelmille tai vetävät ongelmaisia ihmisiä puoleensa
 • Kapinallisia eivätkä seuraa yleisiä hyväksyttyjä normeja
 • Hyviä manifestoimaan
 • Luontainen taipumus auttaa muita

 

Ns. vaeltajat

 • Matkalaisia, jotka makustelevat tähtijärjestelmästä toiseen mennen sinne, missä heidän apuaan tarvitaan.
 • Toimivat yleensä sieluperheenä jotain missiota varten.

Tähteläisen tunnistaa jo lapsena. Omassakin lähipiirissä on pari lasta, joista näin heti, etteivät he ole tavallisia lapsia. He ovat iältään nyt 10 – 12 vuotiaita, eikä heitä kiinnosta ikätovereidensa asiat.

Siinä missä muut ikätoverit ovat kiinnostuneita videopelien pelaamisesta, se ei näitä lapsia kiinnosta. Ymmärrän hyvin. Ei minuakaan lapsena kiinnostanut ne tyhmät asiat, mitä muut tekivät.

Mielenkiinnolla katson, mitä heistä tulee ja mitä alkavat tekemään.

Surullista tässä kaikessa on se, että useimmat tähti-ihmiset, jotka ovat henkisesti suuntautuneita, joutuvat kiusatuiksi jo lapsena.

No mutta…

Löysitkö itsesi?

Olisipa kiinnostavaa kuulla, mitä ajatuksia tämä sinussa herätti?

Toivottavasti kirjoitukseni avasi edes jonkin verran tähti-ihmisen ominaisuuksia. Ehkä auttaa sinua ymmärtämään paremmin itseäsi tai mikäli läheisissäsi on tähdistä saapuneita, voisit osoittaa aitoa kiinnostusta, avoimuutta ja avarakakatseisuutta heidän suuntaansa.

Ja vaikka sinulla ei tähtiyhteyttä olisikaan, tähti-ihminen ystävänä tai työyhteisössä voi olla todella suuri siunaus. Tähti-ihmiset ovat hyvin lojaaleja ystävinä. Sitä ennen, sinut skannataan läpikotaisin, ennen kuin pääset heidän suosioonsa.

Elämä on kiinnostava matka ja siinä yksi ihmiselämä on vain lyhyt pyrähdys. Antoisaa matkaa ja kasvua ihmisyydessä rakas tähtisiemen. Levitä siipesi ja lennä.

 

Sinua saattaisi kiinnostaa:

Näistä ominaisuuksista tunnistaa vanhan sielun

Luovuuden tähti on Arcturuksella. Heidän oppinsa luovuudesta, parantamisesta ja teknologiasta on jotain todella huikeata. Arcturuslaiset voivat auttaa sinua luovuutesi kehittämisessä ja sielusuunnitelmasi toteuttamisessa.

Avaudu tehtävällesi tähtisiemen on sivumme yksi luetuimmista kirjoituksista.

Taviksia vai outolintuja?

Viisautta jaettavaksi.

Lisää artikkeleita

Hetki luovuudelle

Kirjakuulumisia ja enkeleitä

Hei ihana valo. Rakastatko virkkaamista? Haluaisitko oppia uusia asioita virkkauksen saralla? Tämä kirja tarjoaa siihen mahdollisuuden. Pieni varoituksen sana on paikallaan: Vaarana on, että kirja

Lue lisää »
Luova Valo

Melkein perillä

Olet melkein perillä. Unelmasi ovat manifestoitumassa todeksi. Ole kurinalainen ja suuntaa ajatuksesi myönteisyyteen. Positiivinen ajattelu ja unelmaansa uskominen on parasta mitä voit itsellesi tehdä juuri

Lue lisää »